Maturanti staroga kova VIII

Ovih dana izašla je iz tiska nova knjige iz edicije Maturanti staroga kova posvećena generaciji maturanata 1970. godine. Covid 19 prilično je otežao prikupljanje priloga za knjigu te onemogućio da knjigu predstavimo pred našim vjernim čitateljima. Obzirom da maturanti 1970. godine nisu mogli organizirati 50. obljetnicu mature, nadamo se da će nam se ukazati prilika da knjigu predstavimo u neko normalnije vrijeme. U nastavku vam predstavljamo kratki sadržaj knjige: MATURANTI…