Aktivnosti do danas

Prošlo je 5 mjeseci od zadnjeg posta na našoj stranici. U međuvremenu su se u udruzi odvijale mnoge aktivnosti:

  • Intenzivno smo radili na pripremi pete knjige iz edicije Maturanti staroga kova. Knjiga je konačno štampana i spremna za promociju početkom lipnja. Posvećena je maturantima slavljeničkih generacija 1962. i 1967.
  • Koncem veljače 2017. održana je redovna godišnja skupština na kojoj je usvojen plan i program rada i financijski plan poslovanja za 2017. Poslovnu 2016. godinu završili smo s viškom prihoda od 6.433 kn dok je aktiva udruge iznosila 27.670 kn. Dopunili smo i Statut udruge izmjenom članka 10 kojom je udruga registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti – izdavanje knjiga. Više o tome na Dokumenti .
  • Sredinom svibnja održana je izborna skupština Udruge na kojoj su usvojene promjene Statuta udruge kojima je spojena funkcija Predsjednika udruge i Predsjednika upravnog odbora te brisana funkcija Predsjednika Skupštine. Integralni tekst Statuta objaviti ćemo na našoj stranici nakon provedbe promjena u Registru udruga RH. Vidi  Zapisnik sa izborne skupštine .
    Izabran je novi predsjednik udruge i njegov zamjenik, članovi Upravnog odbora i Generacijskog odbora. Sastav tijela Udruge možete vidjeti ovdje.
  • U toku su pripreme za promociju knjige „Maturanti staroga kova V“ koja će se održati 10. lipnja 2017. u Gradskoj viječnici u 13. sati. Pored članova udruge pozvali smo maturante iz slavljeničkih generacija, predstavnike sponzora i donatora i druge prijatelje udruge. Samo na dan promocije cijena knjige će biti 50 kn/kom.