Članarina za 2016. godinu

Godišnja članarina za 2016. godinu iznosi 30 kn. Mole se članovi da dug za članarinu uplate na poslovni račun udruge:

IBAN: HR41 2386 0021 1100 0768 3

Poziv na broj: Model HR67 + OIB(11 brojeva)-gggg (godina za koju plaćate)

Primjer: HR67 12345678901-2016