Ideja za tiskanjem edicije „Maturanti staroga kova“ rodila se prilikom priprema za obilježavanje pedesete godišnjice mature generacije maturanata iz 1963. godine. Pedeset godina je dugo vremensko razdoblje, no u mislima gimnazijalaca ostala su živa sjećanja na detalje, pojedinosti, događaje i zgode i nezgode nastale za vrijeme školovanja u Gimnaziji. Započele su pripreme za izdavanje knjige o njihovoj generaciji. No, kako su pripreme odmicale bistrili su se okviri koncepcije knjige. Uspješno dovršenje prve knjige i pobuđeni interes među maturantima, temelji su na kojima je utvrđena koncepcija edicije „Maturanti staroga kova“.

Knjige iz ove edicije trebale bi se izdavati jednom godišnje – prigodom obilježavanja pedesete godišnjice proslave mature dotične generacije maturanata. Svaka knjiga bi okvirno, ali i podložno promjenama baziranim na iskustvima ranijih izdanja, trebala sadržavati:

Povijest Gimnazije od njenog osnutka do današnjih dana, modificirana i nadopunjavana novim podacima i fotografijama u svakoj knjizi iz ove edicije. Svaka nova knjiga biti će nadopunjena povijesnim podacima o jednoj od aktivnosti koje su se odvijale u gimnaziji: izdavaštvo, sportsko društvo, kazališne družine, radio amateri, foto amateri i dr.

U posebnom poglavlju objaviti će se sjećanja slavljeničke generacije i njihove fotografije iz gimnazijskih dana i proslava godišnjica mature.

Mnogo je maturanata koprivničke Gimnazije objavljivalo svoje radove bilo u tiskanim medijima, bilo da su ih izlagali na izložbama. Reprint njihovih ostvarenja biti će objavljen u posebnom poglavlju.

I maturanti drugih generacija, koje nisu obuhvaćene ovom edicijom, žele objaviti svoja sjećanja na gimnazijske dane. Njima je namijenjeno posebno poglavlje.

Na kraju svake knjige obavljuju se faktografski podaci o slavljeničkoj generaciji. To uključuje podatke iz Matične knjige i biografske podatke o učenicima koji žele da ti podaci budu objavljeni. Biti će spomenuti i učenici iz te generacije koji su prekinuli školovanje u Gimnaziji kao i svi preminuli učenici iz te generacije.

Troškovi izdavanja knjiga planiraju se podmiriti prihodom od prodaje knjiga te donacijama i sponzorstvima. Eventualni višak prihoda nad rashodima koristiti će se za ostvarivanje ostalih ciljeva radi kojih je i osnovana udruga „Generacije koprivničkih maturanata“ skraćeno GEKOMA.