Zlatko Imbriovčan                                         Povijest Udruge

 Udruga “ Generacije koprivničkih maturanata“ pod skraćenim  nazivom GEKOMA osnovana  je i registrirana 14.svibnja 2013.godine.

Gotovo u isto vrijeme tek za nekoliko dana, početkom lipnja izašla je u izdanju Udruge prva knjiga o koprivničkoj gimnaziji, profesorima, gimnazijalcima  te zgodama, pričama i događajima  o toj cijenjenoj stogodišnjoj ustanovi.

Knjiga je izašla pod naslovom  „Maturanti  starog kova“. Izgleda neobično da je novo osnovana udruga bila u stanju u tako kratkom vremenu tiskati novu knjigu pa je prigodno pitanje što je starije kokoš ili jaje,tj.udruga ili knjiga?

Odgovor na to pitanje je slijedeći :

Generacija maturanata koprivničke gimnazije 1963. na proslavi svojih 10 godina mature odlučila je svake godine slaviti svoju godišnjicu. Taj je dogovor neizostavno poštivan a na sustretu 2012.u kleti kod  Pinde, jednog od članova te posebne generacije, pala je ideja  da se iduće godine za jubilarnu proslavu  napiše i otisne  brošura, knjižica ili knjiga o staroj gimnaziji i slavljeničkoj generaciji.

Na sljedećim sastancima  mjesečnim ali i češćim ideja se razrađivala do konačnog oblika knjige u 5 poglavlja.Ona će naznačiti slavljeničku generaciju ali će uključiti i suradnike iz ostalih generacija kako bi izdanje imalo potrebnu gimnazijsku širinu.

Nakon šest mjeseci rada na toj knjizi došlo je do pitanja a tko će biti izdavač?

I tako se rodila ideja da to treba biti  gimnazijska udruga , te se prišlo svim radnjama osnivanja  udruge „Generacije koprivničkih maturanata“.

Radna grupa Ivan Ferenčak, Stjepan Galović, Josip Horvat i Zlatko Imbriovčan vodila je aktivnost  na  osnivanju-od skupštine, biranja organa i odgovornih osoba-do registracije.

Poslije uspješne promocije prve knjige održavani su redoviti sastanci Upravnog odbora gdje su pripremane daljnje aktivnosti na sadržaju rada Udruge i omasovljenju članstva.

Na skupštini  2014. godine donesene su dopune Statuta . Među ostalim ustanovljen je Generacijski  odbor od 13 članova koji pokriva  više gimnazijskih  generacija i sudjeluje u kreiranju što boljeg rada Udruge,proširenju članstva,prikupljanju potrebnih sredstava i savjetima pomaže rad Upravnog odbora.

Volonterski  rad članova Udruge intenziviran je te je u lipnju 2014. godine tiskana nova knjiga “Maturanti staroga kova 2“. Ona je okupila još više suradnika različitih generacija, koji su napisali svoje priloge a  2. i 5. poglavlje posvećeno je generaciji maturanata 1964. koji su slavili 50 godina od ispita zrelosti.

Odmah nakon njezine uspješne promocije prišlo se je pripremama za treću knjigu .

Utvrđena je koncepcija  da  Udruga  u aktivnostima izdavaštva objavi godišnje jednu knjigu posvećenu već prije spomenutim događanjima vezanih uz dugogodišnju povijest koprivničke gimnazije a da dijelom obilježi generacije maturanata koji te godine slave 50 i 55 godina mature.

Tijekom cijele 2014. godine traju pripreme za izložbu fotografija koje su snimali maturanti gimnazije iz različitih generacija što će zasigurno biti zanimljiv kulturni događaj.

Ono što u planu rada Udruge zauzima najznačajnije mjesto je jedinstven pothvat pripreme i  tiskanja „Enciklopedije koprivničkih maturanata i profesora“  što će zahtjevati  veliko učešće  te sinergiju  i drugih već sada zainteresiranih institucija.

Koliki je broj živućih maturanata koprivničke gimnazije nije poznato ali je sigurno velik te je stoga povećanje članstva  važan i trajni zadatak u daljnjem tijeku  rada Udruge.