PROGRAM RADA UDRUGE “GEKOMA” ZA 2014. GODINU

U svojem programu za 2014. godinu Udruga je zacrtala sljedeće aktivnosti koje su djelomice već realizirane ili su u tijeku:

1. Aktivirati Generacijski odbor novo tijelo Udruge, koje bi još snažnije iniciralo, poticalo i ostvarivalo djelovanje Udruge.

2. Kroz Generacijski odbor, osobne kontakte i na ostale načine, povećati članstvo, s onim maturantima (sigurno ih je više od 2000 u svim generacijama) koji su ponosni što su maturirali u koprivničkoj gimnaziji u nekoj od prethodnih generacija i imaju volje da to iskažu radom u ovoj Udruzi.

3. Potaknuti suradnju s profesorima Gimnazije, gradskim i županijskim dužnosnicima i službama kao i pojedincima i tvrtkama koji žele biti podupirajući članovi te i na taj način osigurati dodatna sredstva potrebna za aktivnosti Udruge.

4. Izdavanje edicije „Maturanti staroga kova“ se nastavlja. Do sada je Udruga tiskala dvije knjige: “Maturanti staroga kova” i “Maturanti staroga kova 2”, a već su počele pripreme za treću knjigu posvećenu generaciji maturanata 1960. koji slave 55-tu godišnjicu i generaciji iz 1965., koji slave 50-tu godišnjicu.

5. Organizirati izložbu fotografija članova Udruge, a maturanti su koprivničke gimnazije. Sve aktivnosti oko organizacije su u tijeku. Najvjerojatniji termin postavljanja izložbe je veljača 2015.

6. Organizacija replike maturalnih zabava iz pedesetih i šezdesetih godina kada su takve priredbe služile za osiguranje sredstava za maturalna putovanja. Bile su otvorenog tipa i izazivale su veliki interes u Gradu. Ostvarena dobit od ovakve zabave uporabiti će se za financiranje redovitih aktivnosti Udruge.

7. Raditi na okupljanju i aktiviranju muzičkog banda dobrih glazbenika koprivničkih maturanata. Aktivnosti su u tijeku.

8. Početi pripreme na izradi Enciklopedije koprivničkih gimnazijskih maturanata. S aktivnostima se nije počelo iz tehničkih razloga. Naime, početak rada na tom zahtjevnom projektu ovisi o unosu raspoloživih informacija iz povijesti koprivničke gimnazije u bazu podataka, a za što je zadužen ravnatelj Koprivničke gimnazije “Fran Galović” gospodin Vjekoslav Robotić.

9. U tijeku je ispitivanje mogućnosti dobivanja na korištenje prostorije za rad Udruge. Sastanci užeg tima i Upravnog odbora, Generacijskog odbora i uredništva knjige održavaju se u privatnim stanovima, klijetima i ugostiteljskim objektima.

10. Udruga je otvorena i za druge aktivnosti koje se uklapaju u ovaj program a mogu doprinijeti afirmaciji Udruge, kulturnom i društvenom napretku, a na dobrobit su gradu Koprivnici i njezinim građanima.