1. Franjo Vinković (maturirao 1960.)

  2.  Josip Povrženić (maturirao 1961.)

  3.  Željko Matiša (maturirao 1962.)

  4.  Josip Horvat (maturirao 1963.)

  5.  Zlatko Imbriovčan (maturirao 1963.)

  6.  Željko Damjanić (maturirao 1964.)

  7. Silvia Martinčević – Rukavina (maturirala 1965.)

  8. Vesna Želježnjak (maturirala 1957.)

  9. Julio Kuruc (maturirao 1971.)

  10.  Helena Hečimović (maturirala 1973.)

  11. Katarina Horvat (maturirala 1997.)