Odlukom Skupštine od 11. svibnja 2017. za tajnika je imenovan
Zvonko Jakupec (maturirao 1964.)