Održana je izvanredna skupština udruge

Detalj s izvanredne skupštine
Detalj s izvanredne skupštine

Na izvanrednoj skupštini je usvojen tekst novog Statuta udruge koji je usklađen s odredbama Zakona o udrugama. Uvedena je funkcija Tajnika udruge, usvojen je Poslovnik o radu tajnika, a za tajnika je imenovan g. Zvonko Jakupec. Uvedeno je novo tijelo udruge – Nadzorni odbor u kojeg su izabrani gđa Nada Šporčić – Zupan – predsjednica, g. Zdravko Mikotić – član i g. Željko Damjanić – član.

U Generacijski odbor je umjesto pok. g. Borisa Garaj izabran g. Juraj Španiček, također maturant iz generacije 1966.

Za likvidatora udruge imenovan je g. Miloš Milanković iz Koprivnice.