Održana sjednica Generacijskog odbora

gen-odbor-2014Razmatrane su pripreme za izložbu fotografija. Biti će izloženo 95 fotografija od 15 autora. Katalog izložbe je pred dovršenjem. Donesena je odluka da se Katalog izradi u 300 primjeraka te da se prodaje po simboličnoj cijeni od 10 kn/kom. Izložba će se održati 27. veljače u 18 sati u Galeriji Koprivnica, nakon naše godišnje skupštine planirane za isti datum.

Pripremni radovi za izdavanje treće knjige iz edicije “Maturanti staroga kova” su u tijeku i za idući tjedan je planiran sastanak uredništva.

Izrada novog Statuta udruge radi usklađenja s odredbama novog Zakona o udrugama je u pripremi. Traži se dobrovoljac – pravnik koji će ga uobličiti i uskladiti s Zakonom.

Problem prostora za sastanke Udruge još nije riješen ali su na pomolu neka rješenja.

Izrada web stranice ja zastala radi bolesti dizajnera. Traže se ponude od drugih dizajnera. Izgledno je da će planirana financijska sredstva za web stranicu biti nedostatna te treba raditi na iznalaženju dodatnih izvora financiranja.