Skupština udruge u četvrtak 24. rujna

Statut udruge Gekoma – prijedlog

POZIV
Pozivamo vas na izvanrednu skupštinu udruge Gekoma, koja će se održati 24. 9. (četvrtak) u dvorani Veleučilišta na Trgu bana Jelačića 6, prvi kat, s početkom u 18.00 sati.
Za ovu skupštinu predlažemo slijedeći

Dnevni red:
1. Otvaranje skupštine i prijedlog radnih tijela skupštine
2. Usvajanje novog statuta udruge
3. Donošenje odluke o mandatu i djelokrugu rada tajnika Udruge
4. Izbor i imenovanja:
 Tri člana Nadzornog odbora
 Novog člana Generacijskog odbora
 Tajnika Udruge
 Likvidatora Udruge
5. Razno

Predsjednik Skupštine
Zlatko Imbriovčan
Predsjednik Udruge
Ivan Ferenčak